RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez POLBART Mirosław Faszczewski, z siedzibą w 01-491 Warszawie ul. Akantu 8, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), moich danych osobowych zawartych w korespondencji handlowej.

a. Administratorem Danych jest POLBART Mirosław Faszczewski, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

b. celem przetwarzania danych jest przedstawianie ofert handlowych, zapytań, kontraktacji i innej działalności biznesowej;

c. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Osoba ta ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło na jej podstawie, przed cofnięciem zgody.

Żądanie realizacji tego prawa proszę przesłać w formie pisemnej do POLBART Mirosław Faszczewski (na adres podany w pkt. a., z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”);

d. Administrator Danych będzie przetwarzać dane osobowe przez okres niezbędny do działalności handlowej.

e. podanie danych osobowych jest dobrowolne,

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

2) przeniesienia danych do innego Administratora danych;

Żądanie realizacji praw wymienionych w pkt 1-2 proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany w pkt. a, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Aktualności

  • 2022-02-10

    Firma Polbart poszukuje producentów świeżych lub suchych 8-10% elementów dębowych  4-stronnie bez...

    więcej >>

Contact

infoMirosław Faszczewski


navi ul. Akantu 8
01-491 Warszawa


tel+ 48 603 919 515


wwwwww.polbart.eu


mailinfo@polbart.euGaleria

tarcica liściasta Warszawa
polbart Warszawa
tarcica iglasta Warszawa
handel tarcicą Warszawa